Fylkeselevrådet

Fylkeselevrådet består av representanter fra alle de videregående skolene i Akershus og skal jobbe for å ivareta interessene til elever og lærlinger i Akershus.

Fylkestinget vedtok opprettelsen av fylkeselevrådet høsten 2012. Ifølge fylkeselevrådets vedtekter skal fylkeselevrådet ivareta elevers og lærlingers interesser gjennom å:

  • styrke elevers og lærlingers medvirkning i det regionalpolitiske nivået
  • sikre elever og lærlinger medbestemmelse og påvirkning i fylkeskommunale saker
  • øke deres samfunnsengasjement

Fylkeselevrådet skal ha minst seks plenumsmøter i året.

Medlemmer

Alle de videregående skolene i Akershus er representert med ett medlem, mens skoler med over 800 elever har en ekstra representant. I tillegg skal det være seks medlemmer som representerer lærlingene.

Les mer om fylkeselevrådet og se sakspapirer og referater fra møtene hos Akershus fylkeskommune.

Følg fylkeselevrådet på Facebook