Hvem kan søke lån og stipend?

Slik søker du lån og ulike stipend.

Ved skolestart eller når man har fått innvilget skoleplass for året, kan man gå inn på Lånekassens hjemmesider og søke om lån eller stipend via elektronisk søknadsskjema.

http://lanekassen.no

http://eid.difi.no/nb/minid

 

Kan du miste retten til stipend?

Hvis du har oppgitt feil informasjon i stipendsøknaden din kan du miste retten til stipend. Det samme gjelder hvis du har mer enn 20 dager ureglementert fravær per termin. Skolen plikter å melde inn dette til lånekassen.

Hvis du endrer eller avbryter utdanningen din vil også utbetalingene enten endres eller opphøre.