Litt praktisk om skoledagen på Mailand

Skoledagens lengde 

kl. 08.15 - 15.30

Spisepause/midttime

Hver dag kl. 11.30 - 12.15

Det kan være variasjoner i timeplanen for de ulike klassene og for enkeltelever.

 

Skap og låser

Skolens forsikringer dekker ikke private eiendeler. Det er derfor viktig at alle viser ansvar og tar vare på tingene dine.

 På skolen er det skap slik at du kan låse inn datamaskiner eller andre skolegjenstander. Hver elev får tildelt skap av kontaktlærer. Du kan kun benytte det skapet du får tildelt. Du må selv kjøpe hengelås til skapet. Det må benyttes lås med høy sikkerhet, og det er satt en nedre grense på 40mm. (anbefalte låser kan være Yale 120/40 eller Abus 65/40) Dersom låsene ikke har godkjent kvalitet, vil ikke tap ved tyveri bli erstattet. 

 Ved begrunnet mistanke om at det i skapet oppbevares gjenstander som ikke er lovlige på skolens område, kan eleven bli bedt om å vise skapets innhold.

Dersom det skjer tyverier fra skapene, må dette straks meldes til ekspedisjonen. Om skapet har vært ulåst, eller det har vært en svært dårlig lås, må eleven selv erstatte gjenstandene i skapet.

 Alle elever skal tømme og vaske skapet ved årets slutt. Ingen skap skal være låst i sommerferien. Alle elever skal tømme og vaske skapet ved årets slutt. Ingen skap skal være låst i sommerferien. Skap som ikke er tømt ved slutten av skoleåret, vil bli åpnet og tømt.

Elever som slutter, må tømme skapet med en gang.

Det er viktig at elever selv tar ansvar for å passe egne eiendeler og utstyr. I alle pauser skal klasserommene være låst. Dette er viktig da det har skjedd at eiendeler har blitt borte fra sekker og vesker. Elever som slutter, må tømme skapet med en gang.

I Kjennhallen er det skap hvor elever kan låse inn eiendeler mens kroppsøvingsundervisning pågår. Det anbefales derfor at elevene har med hengelås til dette formålet.