Regler og rutiner for inntak til videregående skole

Husk søknadsfrist 1.mars

Les viktig informasjon om hvordan inntaket foregår, samt viktige frister og plikter i inntaksbrosjyren. Det er viktig at du leser grundig gjennom dette. Følger du ikke bestemmelsene, kan du heller ikke påberope deg den lovfestede retten for skoleåret som kommer.   

Regler for inntak til videregående skole