Gratis læremidler

Det er lovfestet i opplæringsloven at skoleeier har ansvar for å holde elevene i videregående skole med nødvendige trykte og digitale læremidler og på Mailand har elever på alle trinn lånt skolebøkene fra skolebiblioteket.

Skolebøker

Elevene plikter å levere tilbake skolebøkene i god stand ved skoleslutt eller erstatte bøker som er tapt eller ødelagt. Ved skolestart underskrives en kontakt mellom skolen og elevene/foresatte hvor vilkårene for lån er omtalt.

Se også reglement for lærebokutlån.

Skolen bestiller bøker i juni etter hvor mange elever som er meldt opp i de ulike fagene. Bøkene leveres skolen i ukene før skolestart hvor de registreres og gjøres klart for utlån. Elever som bytter fag etter skolestart kan dermed risikere å måtte vente på bøker som må etterbestilles hvis det opprinnelige elevantallet i et fag ikke lenger stemmer. Dersom elever bytter seg vekk fra fag de har fått skolebok i eller bytter skole er det også veldig viktig at bøkene snarest leveres tilbake til skolebiblioteket.

På Mailand foregår skolebokutlånet i løpet av første og andre skoleuke. Hver klasse kommer samlet med kontaktlærer, henter bøkene de skal ha og registrere lånet hos skolebibliotekarene. Ved skoleslutt registreres innlevering på samme måte.

Elever som skal opp til privatisteksamen kan ikke låne bøker av oss, så sant ikke annet er avtalt med ass.rektor, studieleder eller rådgiver.

Elever som skal på utveksling kan ikke låne læremidler av skolen i perioden de er utenlands.  

Privatpersoner kan kjøpe digitale læremidler fra brettboka.no  og smartbok.no

Spørsmål vedrørende skolebøker kan sendes til bibliotekar Anne Brit Ingholm.