Varsel om skolemiljø

Alle elever har rett til et trygt skolemiljø. Dersom du som elev, eller dere som foresatte ikke opplever det psykososiale skolemiljøet som trygt og godt, bør du ta kontakt med skolen så fort som mulig.

Forklar hva saken gjelder, og be om at skolen gjør noe for at eleven skal få det bedre. Snakk gjerne med kontaktlærer først, men nøl heller ikke med å ta kontakt med rektor.

Når du varsler skolen om en hendelse i skolemiljø, har skolen plikt til å undersøke saken.

Lese mer om skolens ansvar og retten til et trygt skolemiljø.

Informasjon om mobbing og rettigheter

www.nullmobbing.no finner du informasjon om hvilke rettigheter elever og foreldre har, og hva man kan gå gjøre hvis en elev opplever mobbing.