Adresser

Besøksadresse

Mailand videregående skole

Mailandveien 24

1471 Lørenskog

 

Postadresse

Mailand videregående skole

Postboks 313

1471 Lørenskog

 

Fakturaadresse

Akershus fylkeskommune

Fakturamottak

Postboks 1160 Sentrum

0107 OSLO

Alle fakturaer må merkes med ressursnummer.