Lokaler og beliggenhet

Arkitektur

Mailand videregående skole kjennetegnes av åpne, varierte og inkluderende løsninger. Skolen har lagt vekt på en pedagogisk plattform som gjenspeiler denne arkitekturen. Det vil si at skolen skal gi rom for mangfoldet. Mestring og tilpasset opplæring står sentralt. Auditorier, klasserom, grupperom og fellesarealer gjør det mulig å ta i bruk ulike læringsformer. Gjennom samarbeid med nærmiljøet sikres varierte læringsarenaer. Bygget har både trådbundet og trådløst nettverk. Det gir Mailand videregående skole gode muligheter til å være i forkant når det gjelder bruk av digitale læremidler.

 

Slik finner du fram til Mailand videregående skole.