Rektor og ledelse

Skolens ledelse består av en ledergruppe på ni personer;

  • Rektor
  • Assisterende rektor
  • Administrasjonsleder
  • Studieleder
  • Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring
  • Avdelingsleder for helse og oppvekst
  • Avdelingsleder for service og samferdsel /media og kommunikasjon
  • Avdelingsleder for studiespesialisering
  • Avdelingsleder for studiespesialisering

Kontaktpersoner

Morten Grønbeck

Avdelingsleder SS, MK og MD

E-post morten.gronbeck@mailand.vgs.no

Tlf: 67911448

Atle Solberg Berland

Rektor

E-post Atle.Solberg.Berland@mailand.vgs.no

Tlf: 41325427

Anne Kristin Baalsrud

E-post anne.kristin.baalsrud@mailand.vgs.no

Eliska Tellesbø

Avdelingsleder ST

E-post Eliska.Tellesbo@mailand.vgs.no

Tlf: 67911449

Tanja Irene Knijff Thorstad

Avdelingsleder TO

E-post Tanja.Irene.Knijff.Thorstad@mailand.vgs.no

Trond Ekstrøm

Studieleder

E-post trond.ekstrom@mailand.vgs.no

Kari Rønnaug Eide

Assisterende rektor

E-post Kari.Ronnaug.Eide@mailand.vgs.no

Tlf: 91848456

Per-Arne Brunvoll

Avdelingsleder elevtjeneste, bibliotek og kroppsøving

E-post Per-Arne.Brunvoll@mailand.vgs.no

Bjørn Peter Anderstrøm

Avdelingsleder studiespesialisering, språk og samfunnsfag

E-post Bjorn.Peter.Anderstrom@mailand.vgs.no

Tlf: 67911446

Aud Vigdis Holt Stensvold

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post Aud.Vigdis.Holt.Stensvold@mailand.vgs.no

Tlf: 67911451