Rektor og ledelse

Skolens ledelse består av en ledergruppe på ni personer;

  • Rektor
  • Assisterende rektor
  • Administrasjonsleder
  • Studieleder
  • Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring
  • Avdelingsleder for helse og oppvekst
  • Avdelingsleder for service og samferdsel /media og kommunikasjon
  • Avdelingsleder for studiespesialisering
  • Avdelingsleder for studiespesialisering

Kontaktpersoner

Morten Grønbeck

Utviklingsleder YF, avdelingsleder SS og MK

E-post morten.gronbeck@mailand.vgs.no

Tlf: 67911448

Eliska Tellesbø

Avdelingsleder studiespesialisering, realfag og kroppsøving

E-post Eliska.Tellesbo@mailand.vgs.no

Tlf: 67911449

Atle Solberg Berland

Rektor

E-post Atle.Solberg.Berland@mailand.vgs.no

Tlf: 67911442

Bjørn Peter Anderstrøm

Avdelingsleder studiespesialisering, språk og samfunnsfag

E-post Bjorn.Peter.Anderstrom@mailand.vgs.no

Tlf: 67911446

Aud Vigdis Holt Stensvold

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post Aud.Vigdis.Holt.Stensvold@mailand.vgs.no

Tlf: 67911451

Tanja Thorstad

Avdelingsleder for avdeling for tilrettelagt opplæring

E-post tanja.thorstad@mailand.vgs.no

Tlf: 67911464

Trond Ekstrøm

Studieleder

E-post trond.ekstrom@mailand.vgs.no

Tlf: 67911455

Kari R. Eide

Assisterende rektor

E-post Kari.R.Eide@mailand.vgs.no

Tlf: 67911445

Anne Kristin Baalsrud

Administrasjonsleder

E-post anne.kristin.baalsrud@mailand.vgs.no

Tlf: 67911443