Rektor og ledelse

Skolens ledelse består av en ledergruppe på ni personer;

  • Rektor
  • Assisterende rektor
  • Administrasjonsleder
  • Studieleder
  • Avdelingsleder for tilrettelagt opplæring
  • Avdelingsleder for helse og oppvekst
  • Avdelingsleder for service og samferdsel /media og kommunikasjon
  • Avdelingsleder for studiespesialisering
  • Avdelingsleder for studiespesialisering

Kontaktpersoner

Morten Grønbeck

Utviklingsleder YF, avdelingsleder SS og MK

E-post morten.gronbeck@mailand.vgs.no

Tlf: 67911448

Bjørn Peter Anderstrøm

Avdelingsleder studiespesialisering, språk og samfunnsfag

E-post Bjorn.Peter.Anderstrom@mailand.vgs.no

Tlf: 67911446

Aud Vigdis Holt Stensvold

Avdelingsleder helse- og oppvekstfag

E-post Aud.Vigdis.Holt.Stensvold@mailand.vgs.no

Tlf: 67911451