Prosjekt LUR

Prosjekt Læring og Undring i Realfag (Prosjekt LUR) ved Mailand videregående skole skoleåret 2018/2019.

Etableringen av prosjekt LUR kommer i forlengelsen av Mailand VGS’ og Lørenskog kommunes ønske om å tilby større grad av tilpasset opplæring til elever med høyt og ekstraordinært læringspotensial. Vi samarbeider med Professor Ella Idsøe ved Naturfagsenteret, UiO og Talentsenteret ved Oslo Vitensenter med tanke på identifiseringsmateriell og utarbeiding av undervisningsmateriell. Prosjekt LUR skal være et tilbud til elever på 7. til 10. trinn i grunnskolen og målgruppen er elever som har potensial for å prestere på høyt nivå.

I prosjekt LUR tar vi utgangspunkt i teoretiske realfag som matematikk, kjemi, fysikk og biologi, og integrerer de med teknologiutvikling, prototyping og praktisk bruk av teori. Deltakere vil i løpet av skoleåret jobbe i tverrsnittet av teoretisk realfag, praktisk ingeniørfag, kunst og design slik at de kan få utvikle sin dybdelære og får muligheten til å selv erfare realfag i praksis. Hovedbasen til prosjekt LUR blir Mailand Skaperverksted med mulighet for å bruke alt utstyr tilgjengelig der.

Prosjekt LUR er å se på som tilpasset undervisning for elever med høyt og ekstraordinært læringspotensial, og faller dermed under opplæringsloven. Dette betyr at all deltakelse følger gratisprinsippet i norsk utdanning, og kostnader som påløper elever blir dekket. Ettersom dette er tilpasset opplæring vil også elevene få gyldig fravær fra skolen når de deltar i prosjekt LUR.

Elever som skoleåret 2018/2019 går i 7. klasse til 10. klasse har hatt mulighet til å søke plass i prosjekt LUR ved Mailand VGS.

Se informasjonskrivet som er vedlagt for mer informasjon.

 

Med vennlig hilsen

Ellen Egeland Flø

Leder for prosjekt LUR