Samarbeid med foresatte

Foresatte er viktige støttespillere

Foresatte er viktige støttespillere både for skolen og for den enkelte elev i det felles arbeidet som må  gjøres for at alle elever skal få utnyttet sitt potensiale.

Skolens oppgave er å legge til rette for læring gjennom tydelige mål og forventninger. Det er viktig at foresatte støtter opp om dette arbeidet ved å forsterke de krav og forventninger som skolen har. Dette må skje på en positiv og støttende måte.

 

Kontaktlærer

Kontaktlærer er foreldre og foresatte sin nærmeste kontaktperson. Kontaktlærer vil kalle inn foreldre og foresatte til elever under 18 år til konferansetimer 2 ganger per år. Ellers anbefaler vi foresatte om å følge med på skolens hjemmeside. Kontaktlærer kan nås på mail.