Narkotikaforebyggende arbeid

Akershus fylkeskommunes avdeling for videregående opplæring og de tre politidistriktene i Akershus har inngått avtale om å samarbeide om narkotikaforebyggende arbeid på skolene i fylket.

Formålet er å styrke det narkotikaforebyggende arbeidet i de videregående skolene.

Avtalen innebærer at skolens fellesområder som skolegård, kantine, korridorer, toaletter og andre åpne områder vil kunne bli gjennomsøkt med narkotikahund. Politiets narkotikahunder vil kunne avlegge uanmeldte besøk som et forebyggende tiltak for å bidra til at elevene ikke gjemmer narkotika på skolen.