Pedagogisk profil

Faglig, åpen og skapende

Den pedagogiske plattformen ved Mailand videregående skole er knyttet tett opp mot visjon og verdier.