Skolens strategiplan

Mailand videregående skole skal tilby en opplæring som gir den enkelte elev en mulighet til å utnytte sitt potensiale, realisere sine drømmer og nå sine mål. Mailand videregående skole skal bidra til elevenes personlige og faglige utvikling i et inkluderende, samarbeidende og nyskapende miljø basert på trygghet og forventninger. Samarbeid med eksterne aktører skal gjøre skolen til et kunnskapssenter og en møteplass for ideer og mennesker.