Skolens virksomhetsplan

Mailand videregående skole skal tilby en opplæring som gir den enkelte elev en mulighet til å utnytte sitt potensiale, realisere sine drømmer og nå sine mål. Mailand videregående skole skal bidra til elevenes personlige og faglige utvikling i et inkluderende, samarbeidende og nyskapende miljø basert på trygghet og forventninger. Samarbeid med eksterne aktører skal gjøre skolen til et kunnskapssenter og en møteplass for ideer og mennesker.

Elever og ansatte på Mailand vgs skal oppleve mestring og utvikling

1.1 Undervisningen skal differensieres og tilpasses den enkelte elevs nivå

1.2 Det skal legges til rette for faglig oppdatering og utvikling for alle ansatte.

Mailand vgs skal kjennetegnes av mangfold

2.1 Vi skal ha et inkluderende miljø basert på mangfold og engasjement.

2.3 Vi skal ha bredt sammensatt kollegium

Mailand vgs skal preges av samarbeid og åpenhet

3.1 Vi skal ha en aktiv delings- og undringskultur

3.2 Vi skal samarbeide med eksterne aktører

3.3 Vi skal ha god kommunikasjon i alle ledd.

Mailand vgs skal være nyskapende og stå for entreprenørskap

4.1. Kreativitet og utvikling skal verdsettes og etterstrebes

4.2 Vi skal samarbeide med private og offentlige institusjoner og organisasjoner lokalt, nasjonalt og internasjonalt

4.3 Vi skal videreutvikle vår posisjon innen entreprenørskap

Mailand vgs skal stå for kunnskap og kompetanse

5.1 Vi skal ha et høyt læringstrykk

5.2 Hos oss skal elevene få sin opplæring av lærere med høy kompetanse innen sine fagfelt

5.3 Vi skal innhente ekspertise fra aktører som er ledende innen sine fagområder

5.4 Høy kvalitet i opplæringen skal gi gode resultater for alle elever

Elever og ansatte skal oppleve trygghet, respekt og trivsel

6.1 Elever og ansatte skal møtes med tydelige forventninger, krav og støtte

6.2 Gode relasjoner på alle nivå skal bidra til et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte