Service og samferdsel

Service og samferdsel tilbyr godt tilpasset opplæring.

Varierte arbeidsmetoder

  • Arbeidspraksis
  • Samarbeid med næringslivet
  • Ungdomsbedrift
  • Bedriftsbesøk

Individuell tilpasning gjennom

  • Høy lærertetthet
  • Tverrfaglig jobbing
  • Timeplanfestede utviklingssamtaler (coaching)
  • Jobbing på tvers av klasser

Elevene møter

  • Tydelige krav og forventninger 
  • Lærere med bred utdanning og erfaring

 

Service og samferdsel tilbys også som tilrettelagt opplæring, større grupper. Dette er et spesialpedagogisk tilbud med individuelle opplæringsplaner. Ta kontakt ved spørsmål.