Studiespesialisering

Her møter du faglige utfordringer i et godt miljø.

For utdanningsprogrammet studiespesialisering, oppnår du generell studiekompetanse etter tre år og bestått eksamen, og er da klar for å søke opptak på universiteter og høyskoler for videre utdanning. En del studier, slik som ingeniør, lege, tannlege, veterinær og arkitekt, krever også fordypning i spesielle fag innenfor dette programområdet før du kan søke opptak.

Behovet for folk med høyere utdanning er økende da både samfunnet og bedrifter står overfor mange utfordringer. Det gjør at både næringslivet og det offentlige er stadig på søken etter dyktige folk!

På utdanningsprogrammet, studiespesialisering, begynner du første året med bare fellesfag, slik som engelsk, naturfag, matematikk (praktisk og teoretisk) og samfunnsfag. De etterfølgende årene velger du fordypning i ett av programområdene realfag, språk eller samfunnsfag og økonomi.

Kontaktperson

Bjørn Peter Anderstrøm

Avdelingsleder studiespesialisering, språk og samfunnsfag

E-post Bjorn.Peter.Anderstrom@mailand.vgs.no

Tlf: 67911446