Nyheter

Service og samferdselselever får læreplassgaranti

07.09.2016

Service og samferdsel på Mailand er med på yrkesfagløftet i Akershus. Vår nye læringkoordinator Morten, her sammen med Monica og Lars fra Drømtorp og Svein Ove fra Bleiker skal bidra til at flere elever på Service og samferdsel inngår lærekontrakt. Lærlingkoordinatorene jobber tett med opplæringskontorene og bedriftene for å knytte skolen og arbeidslivet tettere sammen. Prosjektet ledes av Avdeling for Videregåeende Opplæring i Akershus Fylkeskommune.

Les saken

Velkommen til ny rektor!

02.09.2016

Ny rektor heter Wenche Rudshaug Kavli. Hun kommer fra stilling som assisterende rektor ved Skedsmo videregående skole, og vi ønsker henne velkommen til Mailand.

Les saken

Takk til en populær rektor!

02.09.2016

Onsdag 31.08.16 hadde ansatte en markering for Trine Øiseth som slutter som rektor ved skolen for å gå over i ny stilling i Oslo. Hun har vært rektor siden skolen var ny, og har ledet skolen til godt miljø og gode resultater. Den populære rektoren fikk blomster, gaver, taler, sang og gode ønsker for veien videre fra personalet.

Les saken